Fundusze UE

Fundusze UE

BJM Technology Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.  „BJM Technology Sp. z o.o. – internacjonalizacja działalności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP”.

Celem projektu jest zwiększenie obrotów i rentowności Spółki BJM Technology dzięki internacjonalizacji działalności firmy poprzez realizację kompleksowej Strategii działalności międzynarodowej firmy BJM Technology Sp. z o.o., w tym udział w charakterze wystawcy na międzynarodowych targach branżowych dla okuć meblarskich INTERZUM w Kolonii w 2017 r.

Planowane efekty realizacji projektu: umiędzynarodowienie działalności firmy BJM Technology Sp. z o.o. poprzez wejście na 4 nowe rynki: niemiecki, hiszpański, włoski i portugalski oraz umocnienie pozycji na 3 dotychczasowych rynkach zagranicznych, na których eksport został już zainicjowany, tj. czeskim, bułgarskim, ukraińskim.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wartość projektu ogółem: 341 757,60 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 138 925,87 zł

  

Aktualności / Realizacja projektu 15.02.2017

BJM Technology Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 15.02.2017 r. Poniżej w plikach do pobrania pełna treść zapytania wraz z załącznikami oraz formularz oferty. Formularze ofertowe przyjmujemy do 24.02.2017 r. do godz. 23:59:59.

Załączniki do pobrania:

 

27.02.2017 r.

W związku z brakiem ofert na zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 15.02.2017 r. BJM Technology Sp. z o.o. informuje, że wydłuża nabór formularzy ofertowych do dnia 01.03.2017 r. do godz. 23:59:59. Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

 

06.03.2017 r.

BJM Technology Sp. z o.o. informuje, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z 15.02.2017 r. w wyznaczonym terminie, tj. od 15.02.2017 r. do 01.03.2017 r. godz. 23:59:59 wpłynęły 2 oferty. Wykaz ofert wraz z weryfikacją warunków udziału w postępowaniu, oceną merytoryczna ofert oraz informacją na temat wybranego oferenta znajduje się w Protokole z zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 15.02.2017 r.

Załączniki do pobrania: